Navn / Name: Anders Dahl Jensen

Land / Country: Danmark

Profession: Viceberedskabsdirektør ved Nordvestjyllands Brandvæsen

Kontakt:

Mit navn er Anders Dahl Jensen.
Jeg startede i beredskabet i april 1999.

Jeg har været ansat i både det kommunale brandvæsen i Rønne og ved Beredskabsstyrelsen Bornholm i næsten 10 år. Derefter ca. 9 år ved Randers Brandvæsen, ca. 5 år ved Midtjysk Brand & Redning og siden oktober 2021 ved Nordvestjyllands Brandvæsen.

Har arbejdet som brandinspektør og som indsatsleder fra 2008.